blahoželania - blahopřání

blahoželania k 60-ke

Ľudský život - krátka trasa,

míľnikmi je obosiaty.
Človek ani nenazdá sa
a už je tu šesťdesiaty.

Ako ten čas rýchlo letí!
Všedných dní rad, občas sviatky.
A zrazu tak divno je Ti,
keď sa letmo obzrieš spiatky.

Zrakom duše pátraš v diali,
spomienky sa roja v mysli.
Tie, čo radosť prinášali,
i čo smútok v dušu vtisli.

Mnohé chvíle v ušlom žití
ťažké boli ako jarmo.
Ale v srdci človek cíti,
že tie roky nežil darmo.

Pre všetky tie šťastné chvíle,
pre tých, čo sú naokolo,
pre všetko, čo je Ti milé,
žiť tie roky hodné bolo.

Preto smútiť dôvod nie je,
človek musí premôcť seba.
Spomienka na roky hreje,
ale ďalšie prežiť treba!

K ďalšej Tvojej žitia púti
jedným tónom srdcia vravia.
Jedným hlasom želajú Ti
veľa sily, šťastia, zdravia!