blahoželania - blahopřání

blahoželania k 60-ke

K 60. narodeninám Ti prajeme,

ako to zvykom býva, aby sa Ti splnilo, čo Tvoje srdce skrýva.
Veľa ďalších rokov, veľa šťastných krokov, veľa dobrých vecí, želáme Ti všetci.
Vraj si chcel rozmeniť, milý bratku, na drobné svoju šesťdesiatku.
Myslíš, že niekto by chcel vziať od Teba rôčkov šesťdesiat?
Dnes máš 60 rokov krásnych, preto Ti želáme v tejto básni,
veľa šťastia, zdravia, lásky, nech v srdci nemáš žiadne vrásky.
Dnes máš 60 rokov, želáme Ti mieru úzkych bokov,
veľa šťastia, zdravia, lásky,
a na tvári žiadne vrásky.
Tak Ti prajeme
na Tvoj sviatok
veľa dobrých
kamarátok,
ešte lepších
vinšovníkov
a plný stôl
štamprlíkov.
Veľa zdravia,
šťastia, lásky,
žiadne starosti,
žiadne vrásky.
Radosť z vnúčat,
z rodiny,
krásne
narodeniny.
Viem, že dnes ruže patria Tebe,
preto ich v duchu kladiem na Tvoj stôl,
nech každý lupienok za mňa šepká Ti, aby bol šťastný život Tvoj a mnoho lásky v ňom.