blahoželania - blahopřání

blahoželania k 60-ke

Modlitba šesťdesiatnika

Šesťdesiatka už za dvermi,
Pane Bože, prosím, ver mi,
že na moje staré kosti
neraz túžim po večnosti.

No i keď to myslím vážne,
predsa Ťa len prosím snažne,
počkaj Bože, času dosť,
veď je dlhá tá večnosť.

Nuž a keď tak rozmýšľam,
jednu malú prosbu mám:
pridaj Bože ešte desať,
bude rovných sedemdesiat.

Ešte dlhšie kebych žil,
veru bych sa potešil.
Osemdesiat, krásne číslo,
toľko dožiť by sa zišlo.

Ešte radšej deväťdesiat,
veď treba len pridať desať,
to by bolo ozaj dobre,
veď dlhý vek každý žobre.

Ak desať ešte priložíš,
dobrú vec Bože urobíš.
Sto liet, to je počet rovný,
uznáš Bože, že som skromný.